dům+

AYOR Development

PROJEKT / DŮM+

Kategorie: Bytový dům

Villa dům Hodkovičky je bytovým projektem nabízejícím 13 luxusních bytových jednotek ve čtyřech nadzemních podlažích, v neopakovatelném místě, kde bydlení v zeleni není obyčejnou frází.

Pozemky určené k zamýšlené výstavbě se nachází na okraji městské zástavby mezi bytovými a rodinnými domy v  nejtěsnější blízkosti lesa. S ohledem na polohu stavební parcely nacházející se na rozhraní zástavby vil, sídliště s panelovými domy a vzrostlou zelení, jsme se snažili navrhnout takový bytový dům, který by se svým charakterem a výrazem co nejvíce blížil viladomu.

Výšková úroveň navrženého objektu navazuje na výšku sousedního bytového domu.

Naproti tomu ale členitostí hmot a použitými materiály koresponduje s bližší vilovou zástavbou a umožňuje tak plynulý přechod mezi zástavbou a bezprostředně sousedící lesnatou krajinou.
Dům je tvořen výraznou základní horizontální hmotou, po délce členěnou dvěma kolmými výběžky, které opticky zkracují délku celého domu a vytváří tak intimní zákoutí jednotlivých bytů. U přízemních bytů je vždy počítáno se soukromou zahradou přímo navazující na obytné místnosti bytů.

Byty, které jsou umístěné ve vyšších podlažích, mají k dispozici balkony anebo lodžie, které nabízí velice atraktivní výhledy. Lodžie a balkony zároveň pomáhají v členění hmoty domu. Střecha nad byty v posledním podlaží je navržena jako pobytová terasa s velkým podílem okrasné zeleně.
Přístup na střešní terasu je možný vlastním schodištěm z každého bytu v posledním podlaží.

Parkování automobilů rezidentů je zajištěno v dostatečně dimenzované podzemní garáži. Pozemek viladomu bude po celém obvodě oplocen „živým plotem“ v kombinaci s kamennými gabionovými stěnami. Prodejní strategie tohoto projektu navíc umožňuje budoucím klientům rozsáhlé změny ve velikosti, členění a samozřejmě vybavení jednotek.

SÍDLO FIRMY

AYOR - development a.s.
Závěrka 398/3, Praha 6, 16000
IČO: 28174453
E: info@ayor.cz

KANCELÁŘE

AYOR
Závěrka 398/3, Praha 6, 16000
T: +420 724 015 951
E: office@ayor.cz

logo