Rezidence Paseky

AYOR Development

PROJEKT / REZIDENCE PASEKY

Stránky projektu: www.rezidencepaseky.cz

Kategorie: Rodinný dům

Optimální řešení - menší počet základních pozemků/objektů je blíže původnímu charakteru oblasti. Základní parcela umožňuje podle potřeby slučování a tím i prospěšnou diversifikaci velikostí pozemků resp. staveb.

Dopravní koncept se zjednodušuje na jedinou jednosměrnou pojížděcí pěší zónu, doplněnou zelenými cestami, které zprůchodňují celý areál. Vodní plocha ve spodní části má ostrůvek přístupný po lávkách jako prvek krajinné architektury. Stávající „hraniční“ zeleň podél komunikací může být doplněna a se současnou zelení bude přirozeně chránit a definovat celý areál.

SÍDLO FIRMY

AYOR - development a.s.
Závěrka 398/3, Praha 6, 16000
IČO: 28174453
E: info@ayor.cz

KANCELÁŘE

AYOR
Závěrka 398/3, Praha 6, 16000
T: +420 724 015 951
E: office@ayor.cz

logo